STARTER @Virumaa

New program starts in autumn 2019!

Narva STARTER programmi ajakava:

28.09 Ärimudel (Narva) 

uute ideede leidmine, meeskondade moodustamine, esmase ärimudeli disainimine. ​

Aeg: 14.00 – 18.00

Koht: TÜ Narva Kolledž (Raekoja plats 2, Narva)

12.10 Tootearendus ja disain  (Narva)

Töötoa eesmärk on anda ülevaade disaini (toote- ja teenuse arenduse) protsessist ning tutvustada osalejatele erinevaid tehnikaid ning need ka töötoas läbi proovida iga tiimi enda idee peal.

Aeg: 15.00 – 18.00

Koht: TÜ Narva Kolledž (Raekoja plats 2, Narva)

18.10 Mentorite tagasiside karussell (Tartu)

Töötoa eesmärk on anda tudengimeeskondadele võimalikult sõltumatut ja mitmekesist tagasisidet ning tuua programmi n.ö päriseluline, ettevõtluse praktilis-kogemuslik vaade

SPARK HUB (Narva mnt 3, Tartu)
kell 16:00 – 19:30

Finantsid. Turunduse ja müügi töötuba.

Töötuba on praktiline ja ka teooria osas on toodud praktilised näited, mida osalejad saaksid oma ideele koheselt rakendada. Töötoa eesmärk on panna osalejad defineerima oma täpset toodet/teenust, mõtlema selle turundamisele.

Aeg: 14.30 – 18.00

Koht: TÜ Narva Kolledž (Raekoja plats 2, Narva)

09.11 Esitlusoskus e Pitching (Kohtla-Järve)

Töötoa eesmärk on harjutada ärimudeli esitlust. Osalejad on omandanud oskused, mis võimaldab mõjusalt esitleda oma ärimudel investorile, ekspertidest koosnevale žüriile ja ning tulla toime küsimustega.

TTÜ Virumaa Kolledzis.

Aeg: 12.30 – 15.45

23.11 Mentorite tagasisisde sessioon @NarvaKolledž

Sessiooni eesmärk on pakkuda tudengimeeskondadele võimalust saada oma äriideele turu tagasisidet (mentorite tagasiside läbi).

13.12 Kaleidoskoop Eelvoor (Tartu)

Eelvoorust valitakse välja 10 parimat meeskonda, kes saavad võimaluse esitleda oma äriideed sTARTUp Day äriideede esitlemise laval! Lisaks antakse üllatusauhindasid.

   24.01.19 sTARTUp Day KALEIDOSKOOP Finaal (Tartu)

 Lavale saavad oma äriideed esitlema 10 parimat meeskonda. Valitakse välja STARTER programmi parim äriidee ja Kaleidoskoobi parim äriidee!

Täpsem info IdeeLabori kodulehel!

Kontakt: Denis Larchenko
denis.larchenko@ut.ee
ideelabor.ut.ee/virumaa