Creative people and start-ups? Yes, they go together!

STARTER mentor and trainer Mayri Tiido writes that it’s already common that a lot of people have currently or have tried creating a start-up. Even though it can feel like a tech field then, in reality, it actually suits to business, creative as well as technical people. Best teams are the ones combining people from different fields. The best place to try out building a start-up is STARTER program.

STARTER will give you a chance to:

• Experience safely entrepreneurship. Maybe at the moment, you don’t have your own idea, but in the future you know you would like to create your own products, brand or a shop. Creative people are often entrepreneurs, especially if they’re creating a whole new product or market. For example fashion designers or furniture producers. STARTER gives you a chance to experience entrepreneurship, safely with small risks. It prepares you for your own enterprise in the future!

• Find supporters for your creative idea. You might have the world’s greatest idea, but alone it’s really hard to make it into a reality. STARTER will help you to find supporters, executors, and a team. Together you can get much further than alone.

• Get to know different parts of building a start-up. The whole training program covers all the necessary topics from team creation to a business model to presentation skills. All the knowledge and skills you gain are transferable to other aspects of your life. Developing yourself will help to increase your competitiveness.

• Realize your idea and develop a working business model. Idea alone doesn’t cost anything. The value is created if something is actually done. Creative people often have a lot of great ideas and from STARTER you can find people who will help to make your idea a real business.

 

Mayri has also her own startup Excess Materials Flow and she is a pitching trainer in STARTER. 

EST: 

Mayri Tiido: Loomeinimesed ja iduettevõtlus? Jah, need käivad kokku!

On juba tavapärane, et väga paljudel on praegu või on proovinud iduettevõtlust. Kuigi see võib tunduda pigem tehnoloogiavaldkond, siis tegelikkuses sobib see nii ettevõtluse, loome kui ka tehnoloogia inimestele. Kõige paremad tiimid on just need, kus on esindatud erinevate valdkondade inimesed. Parim koht, kus iduettevõtlust katsetada on STARTER programm.

STARTER programm annab Sulle võimaluse

• Kogeda turvaliselt ettevõtlust. Võibolla Sul praegu ei ole oma ideed, aga tead, et tulevikus kindlasti tahad teha oma tooteid, brändi või poe. Loovinimesed on tihti ise ka ettevõtjad, eriti kui tegemist on täiesti uue toote või turuga. Näiteks disainerid või mööblitegijad. STARTER annab võimaluse kogeda ettevõtlus maailma, turvaliselt väikeste riskidega. See valmistab Su tulevikus ette enda ettevõtmise jaoks!

• Leida enda looveriala ideele toetajaid. Sul võib olla maailma kõige ägedam idee, aga üksinda on seda väga raske ellu viia. STARTER aitab sul leida enda ideele toetajad, elluviijaid ja meekonna. Koos sõuab palju kaugemale kui üksinda!

• Saada tundma paari kuu jooksul iduettevõtluse erinevaid tahkusid. Kogu koolitusprogramm katab kõik vajalikud teemad alates meeskonna loomisest, ärimudeli mõtlemisest kuni esitlusoskusteni. Kõik teadmised ja oskused, mis sa saad on ülekantavad ka muudele elualadele ja situatsioonidele. Enesearendamine ja uute oskuste õppimine tõstab sinu konkurentsivõimet.

• Viia ellu oma idee ja töötada välja toimiv ärimudel. Ükski idee ei maksa midagi. Väärtus tekib sellest kui päriselt midagi ära tehakse. Loovinimestel on tihti väga palju ägedaid ideid ja just STARTERist on võimalik leida endale meeskonda inimesed, kes aitavad Sinu idee muuta reaalsuseks.

Mayri juhib oma start-up firmat Excess Materials Flow (Jääkmaterjalide Voog) ja jagab STARTERi osalejatele liftikõne nippe.