Privacy

Facebook Data Deletion Instructions

starteridea.ee is a sub-program of the entrepreneurship education program and we do not save your personal data in our server. According to Facebook policy, we have to provide User Data Deletion Callback URL or Data Deletion Instructions URL.

If you want to delete your activities for starteridea.ee, you can remove your information by following these steps:
1. Go to your Facebook Account’s Setting & Privacy. Click “Settings”
2. Look for “Apps and Websites” and you will see all of the apps and websites you linked with your Facebook.
3. Search and Click “opilasfirma.ee” in the search bar.
4. Scroll and click “Remove”.
5. Congratulations, you have succesfully removed your app activities.

NB! English version coming soon.

Eelinkubatsiooniprogrammi STARTER registreerumisel teavitame järgnevast:

  1. Programmis toimuvad avalikud üritused, mida pildistatakse ja/või filmitakse
  2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel STARTER programmi teavituses
  3. Osalejatel tuleb programmi registreerumiseks esitada registreerumisvormil küsitud isikuandmed. Isikuandmete töötlemine on vajalik programmis osalemiseks. Kogutavaid isikuandmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite ja elluviija poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil. Programmi partnerid on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, SA Innove. Programmi elluviijaks on Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakond. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele.
  4. Isikukoodi kasutatakse täiendkoolitustunnistuse väljastamisel.
  5. Andmete vastutavad töötlejad on STARTER programmi juhtkeskused Tallinna Tehnikaülikool (Kristy Tättar, kristy.tattar@ttu), Tallinna Ülikool (Silja Lassur, Silja.lassur@tlu.ee) ja Tartu Ülikool (Maret Ahonen, maret.ahonen@ut.ee ning Piret Arusaar, Piret.arusaar@ut.ee).
  6. Elektrooniliselt esitatud andmeid säilitatakse Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor’i serveris ja paberkandjatel andmed säilitatakse vastava programmi juhtkeskuses: Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis. Andmeid säilitatakse kuni aastani 2026.
  7. Andmesubjektil on õigus oma andmetega tutvuda, andmeid parandada, õigus nõuda isikuandmete kustutamist, õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Nimetatud õiguste teostamiseks võtta ühendus p.5 nimetatud vastava juhtkeskuse kontaktil. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.